Mhihihihihi - Voor altijd (Perkse Diep)

Jiskefet - Voor altijd (Perkse Diep)


De weg was lang
en de dag leek een eeuwigheid
zo traag nog in de tijd
Voorbij, voorbij

We waren jong, jonger dan het gras
zo groen
Wij waren vrienden, voor altijd

Zij was een droom
als de zon die door de wolken breekt
verscheen opeens haar lach
Zo mooi, zo mooi

Zij was jong, jonger dan het pas ontloken groen
maar onze liefde was voor altijd

Maar ons leven ging door
Geld en zaken gingen voor
en ieder ging zijn weg en we werden volwassen
Wat bleef was het verlangen

De weg was lang
op het land waar je jeugd verglijdt
Die tijd komt nooit weerom
Nee nooit, nee nooit

Maar we waren jong, net zo jong als toen
want wat we hadden, is voor altijd
Het is voor altijd
Onze vriendschap, onze liefde, is voor altijdIs het misschien een kwestie van zelf-kritiek?


Origineel door The Hollies - He Ain't Heavy, He's My Brother


The road is long
With many a winding turn
That leads us to who knows where
Who knows where
But I'm strong
Strong enough to carry him
He ain't heavy, he's my brother

So on we go

His welfare is of my concern
No burden is he to bear
We'll get there

For I know
He would not encumber me
He ain't heavy, he's my brother

If I'm laden at all
I'm laden with sadness
That everyone's heart
Isn't filled with the gladness
Of love for one another

It's a long, long road
From which there is no return
While we're on the way to there
Why not share

And the load
Doesn't weigh me down at all
He ain't heavy he's my brother

He's my brother
He ain't heavy, he's my brother
Weer terug?